"Postavíme o čem sníte."

Král & Král s.r.o.

     My ve firmě Král & Král, s.r.o. respektujeme a chráníme osobní integritu každého, kdo navštíví naše internetové stránky. Informace o vás budou použity v první řadě tak, abychom vám mohli odpovědět na to, na co jste se ptali, a v druhé řadě za účelem zlepšení toho, co dodáváme, a našich služeb. Tak také činíme s použitím informací vhodným způsobem.

     Shromážděné informace nebudou vydány nikomu mimo firmu Král & Král, s.r.o., naše obchodní partnery, kteří vám poskytují servis v našem zastoupení. S informacemi bude zacházeno v souladu s příslušnou legislativou se zřetelem na ochranu osobních dat, a mohou být uloženy nebo zpracovány v rámci nebo vně Evropské unie kdekoli na světě.

     Máte nezávislé právo zjistit, jaké informace jsou o vás shromažďovány a dle potřeby toto korigovat; máte také právo požádat o to, abychom tyto informace nepoužívali. Uděláme vše, co je prakticky možné, abychom respektovali vaše přání. Vezměte na vědomí, že zvláštní legislativa v určitých oblastech, jako jsou zabezpečení a finance, nám může zabraňovat v dodávání určitých informací.

 
kontaktní formulář                                                              Král a Král s.r.o. ®                                                              ochrana soukromí